Polsi sobre els següents enllaços per visualitzar els documents corresponents:

1. Llistes definitives extraord.2016

2. Llistes provisionals extraord.2016

3. Romanents procediments anteriors

1. Llistes definitives extraord.2016

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All
Fitxer Mida Temps
An Adobe Acrobat file 15 - Resolució correcció d'errades de les llistes definitives procediment extraordinariDownload Preceding File 187.62 KB 09-02-2018
An Adobe Acrobat file 14 - Diligència de publicacióDownload Preceding File 36.07 KB 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 13 - Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’ordena la publicació de les llistes definitivesDownload Preceding File 1.46 MB 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 12 - Annex 10 Instruccions per comprovar la validació de serveis previsDownload Preceding File 34.77 KB 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 11 - Resum general per a consultaDownload Preceding File 557.9 KB 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 10 - Model interposició recursDownload Preceding File 71.93 KB 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 09 - Annex 1 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari fixDownload Preceding File 1.65 MB 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 08 - Annex 2 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari fix que a partir del 31 d’octubre de 2006 va accedir a una altra categoriaDownload Preceding File 55.8 KB 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 07 - Annex 3 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari fix no inclòs en l’annex 1 que l’any 2016 hagi complit 60 anys o mésDownload Preceding File 185.76 KB 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 06 - Annex 4 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari fix de qualsevol servei integrat en el Sistema Nacional de SalutDownload Preceding File 41.16 KB 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 05 - Annex 5 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari temporal que inicia la carrera o ascendeix de nivell de carrera professionalDownload Preceding File 1.37 MB 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 04 - Annex 6 Llista definitiva d’admesos de personal funcionari de carrera que presta serveis en institucions sanitàriesDownload Preceding File 28.62 KB 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 03 - Annex 7 Llista definitiva d’admesos del personal funcionari de carrera que l’any 2016 hagi complit 60 anys o mésDownload Preceding File 30.1 KB 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 02 - Annex 8 Llista definitiva d’exclososDownload Preceding File 139.86 KB 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 01 - Annex 9 Causes d’exclusióDownload Preceding File 23.21 KB 11-07-2017

2. Llistes provisionals extraord.2016

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All
Fitxer Mida Temps
explore subfolder image Personal que puja de nivell
An Adobe Acrobat file 14 - DiligènciaDownload Preceding File 34.64 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 13 - Resolució llistes provisionals d'admesos i d'exclososDownload Preceding File 332.05 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 12 - Annex 7 Instruccions per comprovar la validació de serveis previsDownload Preceding File 106.25 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 11 - Annex 8 model escrit d'al·legacionsDownload Preceding File 132.65 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 10 - Annex 8 Model escrit d'al·legacions (AUTOEMPLENABLE)Download Preceding File 546.43 KB 07-04-2017
An Adobe Acrobat file 09 - Resum general per consultar annex corresponentDownload Preceding File 1.37 MB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 08 - Annex 1 Llista provisional d’admesos de personal estatutari fix que ascendeix de nivell de carrera professionalDownload Preceding File 1.79 MB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 07 - Annex 2 Llista provisional de personal estatutari fix no inclòs en l’annex 1 que l’any 2016 hagi complit 60 anys o mésDownload Preceding File 352 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 06 - Annex 3 Llista de personal estatutari fix de qualsevol servei integrat en el Sistema Nacional de Salut amb un nivell de carrera homologatDownload Preceding File 124.42 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 05 - Annex 4 Llista provisional d’admesos de personal estatutari temporal que ascendeix de nivell de carrera professionalDownload Preceding File 261.71 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 04 - Annex 5 Llista provisional d’exclososDownload Preceding File 169.98 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 03 - Annex 6 Causes d’exclusióDownload Preceding File 63 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 02 - Resolució ampliació terminiDownload Preceding File 148.66 KB 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 01 - BOIB convocatòria procediment extraordinariDownload Preceding File 281.66 KB 06-04-2017
explore subfolder image Personal que accedeix per primera vegada
An Adobe Acrobat file 25 _ Diligència de publicacióDownload Preceding File 39.19 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 24 _ Resolució llistes provisionals d'admesos i d'exclososDownload Preceding File 361.89 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 23 _ Annex 10 Instruccions per comprovar la validació de serveis previs prestats al·legats pels interessatsDownload Preceding File 47.07 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 22 _ Annex 12 Model escrit al·legacionsDownload Preceding File 83.34 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 21 _ Annex 12 Model escrit al·legacions (AUTOEMPLENABLE)Download Preceding File 513.63 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 20 _ Resum general per consultar annex corresponentDownload Preceding File 406.71 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 19 _ Annex 1 Llista provisional d’admesos de personal estatutari fix que accedeix per primera vegada al sistema de carrera professionalDownload Preceding File 228.03 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 18 _ Annex 2 Llista provisional d’admesos de personal estatutari fix que a partir del 31 d’octubre de 2006 va accedir a una altra categoriaDownload Preceding File 32 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 17 _ Annex 3 Llista provisional de personal estatutari fix no inclòs en els annexos 1 i 2 anteriors, que l’any 2016 i 2017 hagin complit 60 anys Download Preceding File 40.73 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 16 _ Annex 4 Llista de personal estatutari d’altres serveis de salut que ocupa una plaça en el Servei de Salut de les Illes Balears en comissio de serveisDownload Preceding File 28.43 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 15 _ Annex 5 Llista provisional d’admesos de personal estatutari temporal que accedeix per primera vegada al sistema de carrera professionalDownload Preceding File 334.13 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 14 _ Annex 6 Llista provisional d'admesos de personal funcionari de carreraDownload Preceding File 39.62 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 13 _ Annex 7 Llista provisional d’admesos del personal funcionari de carrera no inclòs en l’annex 6Download Preceding File 43.71 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 12 _ Annex 8 Llista provisional d'exclososDownload Preceding File 51.43 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 11 _ Annex 9 Causes d'exclusióDownload Preceding File 54.2 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 10 _ Annex 11 Llista de personal d’altres serveis de salut en comissió de serveis a l’Ib-Salut que ha obtingut l’homologació en el servei de salut d’origenDownload Preceding File 25.66 KB 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 09 - Anexo corrección errores anticipo estatutario orden alfab 2016Download Preceding File 61.23 KB 24-11-2016
An Adobe Acrobat file 08 - Resolució rectificació errades llistat bestreta catDownload Preceding File 99.05 KB 24-11-2016
An Adobe Acrobat file 07 - Resolució bestreta Acord 2016 catDownload Preceding File 111.58 KB 17-10-2016
An Adobe Acrobat file 06 - Nota informativa publicació relació bestreta web CATDownload Preceding File 250.85 KB 17-10-2016
An Adobe Acrobat file 05 - Listado anticipo personal funcionario 2016Download Preceding File 11.19 KB 17-10-2016
An Adobe Acrobat file 04 - Listado anticipo personal estatutario 2016Download Preceding File 1.41 MB 17-10-2016
An Adobe Acrobat file 03 - Acord bestreta a compte carrera professional 2016Download Preceding File 192.29 KB 13-10-2016
An Adobe Acrobat file 02 - Resolució ampliació termini CATDownload Preceding File 148.66 KB 20-06-2016
An Adobe Acrobat file 01 - BOIB convocatoria procediment extraord CATDownload Preceding File 281.66 KB 19-05-2016

3. Romanents procediments anteriors

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All